loader image

Dansk Breton Klubs generalforsamling

Dansk Breton Klubs generalforsamling den 18.03.2022

  1. Valg af dirigent

Lasse Iversen blev valgt uden modkandidat. Lasse startede med at takke for valget, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

2. Bestyrelsens og udvalgenes beretning:
Poul Valdemar fremlagde bestyrelsens beretning, hvortil der var få bemærkninger. Herefter blev beretningen godkendt.

3. Udvalgenes beretning var lagt sammen med bestyrelsens beretning under pkt. 2.

4. Forelæggelse af reviderede regnskaber til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.
Poul Valdemar fremlagde regnskabet i kasserens fravær.
Der var igen kun enkelte spørgsmål som Poul besvarede efter bedste evne.

5. Behandling af indkomne forslag.
Forslag 1: Forretningsorden for avlsvejledningen:
Poul motiverede forslaget fra bestyrelsen om forretningsorden for den ny avlsvejledning.
Forslaget blev vedtaget med 42 stemmer ud af 44 stemmeberettigede tilstedeværende.

Forslag 2: Retningslinjer for avl og markedsføring af hvalpe og avl i regi af Dansk Breton Klub:
Poul motiverede forslaget, som blev vedtaget ved håndsoprækning og stort flertal.

Forslag 3: Dansk Breton Klubs Mesterskab på bekkasiner:
Poul motiverede forslaget, som blev vedtaget men bestyrelsen blev opfordret til evt. at tage højde for at det kan være svært for en hund at vise rejsning på en bekkasin.

6. Valg:
6.1 Valg af formand – Poul var på valg og blev genvalgt uden modkandidat.
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer – Anni Hansen og Claus Raahauge var på valg – begge blev genvalgt.
Valg af 2 suppleanter – Bent Bonde og Jens Ole Nielsen blev begge genvalgt

Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant – Merete Larsen og Eddie Grundahl blev begge genvalgt.

7. Eventuelt
Årspokalerne til Årets Unghund og Årets hund blev uddelt.
Årets unghund 2021 blev Aulumboens Q-Cody v/Steen Thomasberg med 11 point
Årets hund 2021 blev Klaphattens Emma v/Jens Ole Nielsen med 15 point

Herefter takkede Lasse Iversen og Poul Valdemar for god ro og orden.

Anni Hansen
Bratten den 30.03.2022

[category_specific_rss_menu][/category_specific_rss_menu]

Disse sponsorer giver dig som 
medlem af Breton Klubben nogle særlige fordele.  
Klik på logoet for at se mere

Hundeudstyr
Tilbyder 10% rabat på deres egne produkter, det er det sortiment de har af dummyer, liner og fløjtesnore.
main_logo_2024_refined
Fremtidsoptimeret hjemmeside med 10% rabat. 
Byg din egen løsning: https://pixelpanda.dk/saml-selv/
Vinhuset Topwinne
20% rabat på alle varer. 
Dog ikke på i forvejen nedsatte. 
Mrk: Breton 20
Hundeudstyr
Tilbyder 10% rabat på deres egne produkter, det er det sortiment de har af dummyer, liner og fløjtesnore.
Tøj til jagt og fritid
Som medlem af Dansk Breton Klub tilbydes der 10% rabat på køb i webshop, dog ikke i forvejen nedsatte varer. 
Rabatkode: dbk

Alle rettigheder reserveret.
Copyright © Dansk Breton Klub. 

Breton hunden.
Maximum kvalitet i minimum krop.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram