loader image

Dansk Breton Klubs ordinære generalforsamling 14.06.2020

  1. Valg af dirigent:

Lasse Iversen blev enstemmigt valgt og kunne konstatere at den ordinær generalforsamling og den ”nye force majeure” generalforsamling ligeledes var lovligt varslet.

2. Bestyrelsens beretning og
3. Udvalgenes beretning:

Søren aflagde bestyrelsens og udvalgenes beretning under samme punkt, uden der var kommentarer fra forsamlingen, og dermed godkendt.

4. Forelæggelse af reviderede regnskab:

Søren gennemgik det reviderede regnskab, som blev godkendt uden kommentarer.

5. Indkomne forslag:

De indkomne forslag blev trukket og fremsættes til næste ordinære generalforsamling i 2021

6. Valg:
6.1 Valg af formand:

Poul Valdemar Nielsen blev valgt med akklamation

6.2 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:

Claus Raahauge og Anni Hansen blev valgt uden modkandidater

6.3 Valg af 2 suppleanter:
1.suppleant Lasse Iversen og
2.suppleant Jens Ole Nielsen blev begge genvalgt

6.4 Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant:

Merete Larsen og Eddie Grundahl blev begge genvalgt

7. Eventuelt:

Claus Raahauge takkede Søren Stenhøj for tiden som formand, og Søren takkede af med stående applaus.

Winnie B. Larsen efterlyste pokaler fra 3 brugsprøver og vores medlemmer opfordres til at orientere sig på hjemmesiden og på Facebook i forhold til hvornår pokaler skal være Anni Hansen i hænde. Pokalerne hjemkaldes 2 gange årligt, og de skal gerne være nypudsede.

Kåring af årets hunde:

Årets unge hund 2019: Strandbys Fille v/Anni og Jens Hansen

Årets hund 2019: Kenzo v/Thomas Klit

Tilslut fortalte Poul Valdemar om sin motivation for at stille op som formandskandidat og takkede for tilliden, i forbindelse med valget som formand for Dansk Breton Klub.

Lasse sluttede af med at takke for god ro og orden.

Anni Hansen
Bratten den 21.07.2020

[category_specific_rss_menu][/category_specific_rss_menu]

Disse sponsorer giver dig som 
medlem af Breton Klubben nogle særlige fordele.  
Klik på logoet for at se mere

Hundeudstyr
Tilbyder 10% rabat på deres egne produkter, det er det sortiment de har af dummyer, liner og fløjtesnore.
main_logo_2024_refined
Fremtidsoptimeret hjemmeside med 10% rabat. 
Byg din egen løsning: https://pixelpanda.dk/saml-selv/
Vinhuset Topwinne
20% rabat på alle varer. 
Dog ikke på i forvejen nedsatte. 
Mrk: Breton 20
Hundeudstyr
Tilbyder 10% rabat på deres egne produkter, det er det sortiment de har af dummyer, liner og fløjtesnore.
Tøj til jagt og fritid
Som medlem af Dansk Breton Klub tilbydes der 10% rabat på køb i webshop, dog ikke i forvejen nedsatte varer. 
Rabatkode: dbk

Alle rettigheder reserveret.
Copyright © Dansk Breton Klub. 

Breton hunden.
Maximum kvalitet i minimum krop.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram