loader image

Indkaldelses til generalforsamling 2023

24.marts 2023 kl. 20.00 på Sabro Kro

Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter:

1.Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Udvalgenes beretning (foreslås at være en del af bestyrelsens beretning)
4. Forelæggelse af reviderede regnskaber til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg
6.1 Valg af formand –Ikke på valg.
    Formand Poul Valdemar Nielsen blev valgt i 2022
6.2 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
                  
                    Thomas Severinsen er på valg og ønsker genvalg

                   Anne Blom er på valg og ønsker ikke genvalg

6.3 Valg af 2 suppleanter – (en fra øst og en fra vest)

Bent Bonde og Jens Ole Nielsen er på valg


6.4 Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

                     Merete Larsen og Eddie Grundahl
7. Eventuelt

Indkomne forslag til dagordenens pkt. 5 og til valg skal være formanden i hænde senest 15. februar. pvn@pvns.dk.

Generalforsamlingen afsluttes med overrækkelse af hædersbevisninger og kåring af Årets unge hund 2022 og Årets Hund 2022. Husk inden generalforsamlingen at indsende points til Poul Valdemar Nielsen pvn@pvns.dk

Det reviderede regnskab    Årsregnskab2022dbk[1]

Ad pkt 5 Indkomne forslag

Forslag 1. Bestyrelsens forslag til punkt 5 på dagsordenen den 24. marts 2023

Optagelse på klubbens hjemmeside: hanhundeliste og hvalpeliste

  1. I en periode på 2 år vil kun hvalpe fra parringer, hvor der forinden parring har været en dialog med avlsvejledningen, blive optaget på hjemmeside og facebook.

          Optagelse på hjemmeside og facebook vil i denne periode være gratis.

  1. På rådgivning fra avlsvejledningen kan bestyrelsen vælge at slette hanhunde fra listen på klubbens hjemmeside. Dette selvom hanhunden formelt er kvalificeret til at være optaget på hjemmesiden.

          En sletning af listen kan kun ske ved enstemmighed i bestyrelsen.

 

Forslag 2. Forslag til dagsordens punkt 5 på Bretonklubbens Generalforsamlingen den 24. Marts 2023.

Epilepsi/avl

Nedenstående 4 spørgsmål har til formål at klarlægge den nuværende situation vedr. epilepsi i vores race.

  • Med den viden som bestyrelsen har i dag: Hvilke tiltag og handlinger har dette afstedkommet?
  • Har man, med den viden man har i dag, orienteret vores nordiske søsterklubber om problematikken?
  • Har bestyrelsen forestillet sig at epilepsi kan og skal have indflydelse på optagelse på hanhundelisten og hvalpelisten?
  • Hvilken strategi vil man anvende i fremtiden for at i størst muligt omfang at nedbringe forekomsten af epilepsi i bretons i Danmark.

På baggrund af ovenstående vil vi bede generalforsamlingen om at tage stilling til følgende:

Generalforsamlingen giver Dansk Bretonklubs bestyrelse myndighed til at udelukke linjer og hunde fra avl pga. af epilepsi så frem at de finder det nødvendigt i forhold til racens sundhed.

Med venlig hilsen

Michael Schrøder og John Madsen

PFV

Poul Valdemar Nielsen

[category_specific_rss_menu][/category_specific_rss_menu]

Disse sponsorer giver dig som 
medlem af Breton Klubben nogle særlige fordele.  
Klik på logoet for at se mere

Hundeudstyr
Tilbyder 10% rabat på deres egne produkter, det er det sortiment de har af dummyer, liner og fløjtesnore.
main_logo_2024_refined
Fremtidsoptimeret hjemmeside med 10% rabat. 
Byg din egen løsning: https://pixelpanda.dk/saml-selv/
Vinhuset Topwinne
20% rabat på alle varer. 
Dog ikke på i forvejen nedsatte. 
Mrk: Breton 20
Hundeudstyr
Tilbyder 10% rabat på deres egne produkter, det er det sortiment de har af dummyer, liner og fløjtesnore.
Tøj til jagt og fritid
Som medlem af Dansk Breton Klub tilbydes der 10% rabat på køb i webshop, dog ikke i forvejen nedsatte varer. 
Rabatkode: dbk

Alle rettigheder reserveret.
Copyright © Dansk Breton Klub. 

Breton hunden.
Maximum kvalitet i minimum krop.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram